Sunday, 26 August 2012

KIM THU SÉT CIRPROTEC NLP 1100-15, CIRPROTEC NLP 1100-30, E.S.E CIRPROTEC NLP 1100-44, E.S.E CIRPROTEC NLP 2200, E.S.E CIRPROTEC NIMBUS NLP-L, E.S.E CIRPROTEC NIMBUS CPT-1, NIMBUS CPT-2, E.S.E C_IRPROTEC NIMBUS CPT-3


PictureKIM THU SÉT CIRPROTEC

CTY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO MINH

NHÀ CUNG CẤP KIM THU SÉT CIRPROTEC -XUẤT XỨ: SPAIN - TÂY BAN NHA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC

* CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA KIM THU SÉT CIRPROTEC:

Picture

Picture

Picture
- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NLP 1100-15, Hãng: CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha 

Picture

Picture

- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NLP 1100-30, Hãng: CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

Picture

Picture

Picture
- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 84 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NLP 1100-44, Hãng: CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha  

Picture

Picture

Picture
- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NLP 2200, Hãng: CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha 

Picture

Picture
KIM THU SÉT E.S.E CIRPROTEC NIMBUS NLP-L

Picture
- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 42 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NLP-L, Hãng: CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha 

Picture

Picture

Picture
    - Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
    - Bán kính bảo vệ: 57 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
    - Model: NIMBUS CPT-1, Hãng: CIRPROTEC.
    - Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

Picture

Picture

Picture
- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 75 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NIMBUS CPT-2, Hãng:CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha 

Picture

Picture

Picture
- Kim thu sét hiện đại, phóng tia tiên đạo
- Bán kính bảo vệ: 97 Mét (Cấp III, H=5 Mét)
- Model: NIMBUS CPT-3, Hãng:CIRPROTEC.
- Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha 

Picture

Picture
BÁN KÍNH BẢO VỆ CÓ HÌNH DẠNG PARABOL THEO CÔNG THỨC
Picture
Bán kính bảo vệ của kim thu sét phát tia tiên đạo ( E.S.E ) phụ thuộc vào độ cao ( h ) của kim so với mặt phẳng cần được bảo vệ.
- Với h > 5:
-  Với h < 5m dùng phương pháp đồ thị theo mục 2.2.3.3.a.b và c của tiêu chuẩn NF C 17 – 102
- Rp : bán kính bảo vệ của kim
- h : độ cao của đầu kim thu sét E.S.E với mặt phẳng ngang cần bảo vệ .
- D : biểu thị cấp độ bảo vệ của kim ( I , II , III) xác định nguy cơ có vùng sét đánh ( tương ứng với độ lớn 20.40 và 60m)
- ∆   :  L = V. ∆T
- ∆ L: độ dài tiên đạo do đầu kim E.S.E phát ra được tính bằng mét ( m )
- ∆ T: thời gian phát tia  tiên đạo sớm của kim thu sét do đầu kim E.S.E phát ra được tính bằng micro giây (s )
- V : vận tốc lan truyền cua tia tiên đạo trong khí quyển và được tính bằng mét trên micro giây  ( m/s )
- Giá trị của V được tính toán đo đạc theo thực nghiệm và được nêu trong chuẩn NFC 17 – 102 
Picture

VIDEO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT KIM THU SÉT CIRPROTEC (CƠ BẢN)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG HOẶC TƯ VẤN LẮP ĐẶT:

Picture
Điện thoại: 08 3968 2884 -Fax: 08 3728 3830  -Hotline: 0917 650 109

No comments:

Post a Comment